Bästa Fonder

Det finns ett otroligt stort utbud av olika fonder idag. Aktiefonder, räntefonder, blandfonder och indexfonder är några exempel på fonder som finns. Som nybörjare är det inte lätt att veta var du ska börja eller vilka som de facto är bästa fonder just nu.

Det är ett stort tema som till stor del handlar om hur länge du har tänkt att spara och vilka alternativ du har. Vi kommer här att reda ut de olika begreppen och förklara hur du ska gå tillväga för att hitta de bästa fonderna som passar dig. Vi kommer även att ge lite tips på vad du ska tänka på om du är nybörjare och andra saker som kan vara bra att veta.

Bästa fonder just nu:

FonderExponeringAvgift
Länsförsäkringar Global IndexnäraGlobalCa 0,22%, läs mer här.
Spiltan Aktiefond InvestmentbolagSverige Ca 0,27%, läs mer här.
SPP Aktiefond EuropaEuropa Ca 0,22%, läs mer här.
Avanza ZeroSverige Ca 0,00%, läs mer här.
Swedbank Robur Acsess AsienAsien Ca 0,35%, läs mer här.
DNB Global IndeksGlobal Ca 0,26%, läs mer här.

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Innan vi fortsätter så måste vi först och främst förklara vad en fond faktiskt är. En fond är en samling av olika värdepapper, till exempel obligationer eller aktier. Väljer du att investera i en fond så betyder det att du köper andelar i fonden och på så sätt blir delägare tillsammans med andra som investerat i samma fond. Du kan jämföra en fond med en påse lösgodis. Påsen är fonden och godisbitarna är aktier och/eller andra värdepapper. Du äger hela påsen med godis men du kan inte bestämma vilka bitar du har i påsen. Det är här en fondförvaltare kommer in i bilden. En fond är ett paket som beroende på sort alltid innehåller samma sak eller så kan innehållet bytas ut i takt med att marknaden ändras.

Vad är en fondförvaltare?

Fonder sköts av bolag som kort och gott kallas för fondbolag. De som arbetar där och administrerar fonderna är fondförvaltare. Det är deras jobb att formulera bestämmelserna över fonden. Dessa bestämmelser avgör sedan vilken typ av värdepapper den fonden ska investera i. Med andra ord, vilka godisbitar du får i din påse. Det finns regleringar för hur en fond ser ut och dessa regler måste förvaltaren följa. Tillsammans med sin erfarenhet och den investeringsfilosofi som förvaltaren har så bestämmer hen vilka bestämmelser fonden får.

För att återgå till exemplet med godispåsen så är det vanligaste är att förvaltaren väljer flera olika godisbitar till din påse för att sprida risken. Med flera bitar menas olika sorters godis, inte flera bitar av samma sort. På så sätt förlorar du inte mycket om en godissort går ner i värde när du har andra godissorter som ökar.

Med andra ord, eftersom du har en blandpåse med godis gör det inte så mycket om chokladbitarna går ner i värde eftersom chokladbitarna kanske bara utgör 5% av din totala godispåse. Du kan fortfarande få en bra värdeökning om det går bra för lakrits, hallontoppar och sega kolor.

Hur gör man för att hitta bästa fonder?

Det viktigaste är att du köper fonder som passar dig. För att veta vad som passar dig måste du förstå vad det är för fond du investerar i och vilka värdepapper du får. För att få en uppfattning om de bästa fonderna för dig så är det några saker du ska ta hänsyn till. Du ska fundera på hur länge du tänkt att spara, vilken risknivå fonden har och vilka resultat fonden har sedan tidigare. Du kan även fundera på om du vill satsa på fonder inom ett visst geografiskt område.

Tid

Hur länge du har tänkt att spara kan vara en avgörande faktor när du ska välja vilken fond du vill investera i. Fonder med låg risk är ett smart val om fondens andelar har ett visst minsta värde eller om försäljningen inte ligger långt bort i tiden.

Det är för att det kan vara bra att säkra det kapital du har istället för att vänta och se om andelarna ökar i värde. En fond med högre risk passar bättre om försäljningen inte ska ske inom en snar tidsperiod.

Det är för att alla marknader kommer att svänga under en längre tid och går fonden ner i värde kommer den sannolikt sedan följas av uppgång.

Risk

Olika fonder har olika risker, beroende på vad de investerar i. Det bästa är att sprida risken i dina fonder genom att investera i olika fonder.

Du vill ha blandade godisbitar i din påse helt enkelt, inte bara en smak. Om du har två olika fonder som har samma risknivå blir risken lägre eftersom fonderna i sig har olika typer av risker. Hög risk innebär generellt sett en större möjlighet till en bra värdeutveckling.

Det betyder dock också att det finns en större risk att du förlorar pengar. Låg risk innebär att din möjlighet till en bra värdeutveckling inte är lika hög men samtidigt så är risken att du förlorar pengar betydligt mindre.

Tidigare resultat

När du vet vilken typ av fond du vill investera i så ska du välja ut en, eller kanske flera enskilda fonder, att satsa på. Det finns flera sätt att jämföra fonder men ett bra ställe att börja på är kolla vilken rating de har. Det innebär att du kollar vilket helhetsbetyg fonden har.

Deras rating kan mäta flera faktorer och baserar sig oftast på vilken avkastning fonden har haft tidigare. Du kan också kolla hur bra det har gått för fonden åren innan. Det är dock viktigt att komma ihåg att inget är skrivet i sten.

Bara för att en fond tidigare haft hög avkastning så är det ingen garanti för att fonden kommer ha samma avkastning i framtiden. Ett tips är att kolla om fonden fortfarande har samma förvaltare som under den tid när den presterade bra.

Vad finns det för olika typer av fonder?

Vad finns det för olika typer av fonder?

Som vi nämnde i början så finns det olika typer av fonder. Det är tillgångarna som fonden investerar i som delar upp dem i olika kategorier. Förutom att dela upp fonder efter vilket värdepapper de investerar i så delas de även upp efter de marknader som fondförvaltaren valt att investera i. Det kan exempelvis vara fonder som enbart placerar i Asien eller bara på tillväxtmarknader. En del fonder placerar bara i vissa utvalda branscher medan andra kombinerar. För att förstå det bättre ska vi först förklara vilka som är de vanligaste fondtyperna.

Aktiefond

Det här är vad det låter som, en fond som placerar i aktier. För att bli kategoriserad som aktiefond måste fonden investera minst 85 % av fondens förmögenhet i aktier eller olika finansiella instrument som är relaterade till aktier. Fondens avkastning är beroende av aktiernas utveckling. Skulle aktiernas värde gå ner så sjunker även värdet på fonden. Om aktierna som förvaltaren har stoppat i din fond skulle ge utdelning eller stiga i värde så ökar även värdet på fonden. En aktiefond placerar alltid sina aktier i olika börsnoterade företag. Generellt sätt så har aktiefonder en högre risk jämfört med exempelvis räntefonder, vilket i sin tur gör att avkastningen förväntas vara högre.

 • Aktiefonder tips– Aktiefonder är vanligtvis rekommenderat om du ska satsa på ett långsiktigt sparande som sträcker sig över minst fem år.

Indexfond

En indexfond är oftast en form av aktiefond och följer alltid ett visst index. Ett index i sig är en form av jämförelsetal som berättar hur utvecklingen går för exempelvis aktiemarknaden. För att den utvalda fonden ska följa ett visst index så behöver exempelvis aktierna som finns i fonden vara en spegel av indexet.

Ett exempel:

 • OMX Stockholm 30 är det vanligaste aktieindexet i Sverige. De återspeglar vilken avkastning de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen ger. Följer fonden detta index så är det dessa 30 bolag som din fond innehåller. Om H&M utgör 12 % av OMXS30 så kommer din fond innehålla 12 % av H&M aktier. Det betyder att du bara kan ha de godissorter i din påse som finns på det indexet.

Generellt sätt är avgifterna låga men risknivån kan variera mycket beroende på vilken inriktning de är placerade i.

Räntefond

En räntefond placerar bara i olika räntebärande värdepapper. Det kan vara statsskuldväxlar eller olika obligationer. En obligation är ett värdepapper som är räntebärande och har en förutbestämd räntesats. Olika räntefonder kan delas in i olika kategorier beroende på vilken sorts räntepapper som fonden placerar i. Det kan exempelvis vara:

 • Långa räntefonder
 • Korta räntefonder
 • Realräntefonder
 • Företagsobligationsfonder

Det vanligaste är att dela in dem i långa och korta ränteformen. Det grundar sig på hur lång tid fonden har lånat ut. Gäller det lån som ligger på under ett år så är det korta räntefonder.När fonden har lånat ut under ett års tid eller mer så är det långa räntefonder. Ju längre tid desto mer avkastning kan du få.

Din fonds värde ändras via den ränta som värdepapperna ger. Värdet är även baserat på de vinster och förluster som uppstår när din fondförvaltare säljer och köper olika värdepapper. Något alla räntefonder har gemensamt är att de alla blir påverkade av det ekonomiska ränteläget. När det kommer till hur mycket avkastning du kan få så beror det främst på hur räntan utvecklar sig i framtiden men även på hur skicklig din förvaltare är. En bra räntefond beror helt enkelt på din förvaltare.

Blandfonder

Det här är fonder som både investerar i räntebärande värdepapper och aktier. Hur aktier och räntebärande papper fördelas skiljer sig åt i olika blandfonder. En blandfond som har högre andel aktier än värdepapper har även en högre risk. Det leder till större möjlighet för avkastning. Eftersom förutsättningarna på marknaden ständigt ändras så kan din förvaltare styra om fördelningen i fonden gentemot de marknader som bedöms ha bäst avkastning. Den bästa blandfonden är den som ger dig den bästa avkastningen.

Det här är ett bra alternativ för dig som vill ha högre avkastning än vad du får av räntefonder men inte riktigt vågar dig på riskerna som finns med aktiefonder. En pensionsfond är som en typ av blandfond då den har både räntebärande papper och aktier. Det är dock en kategori för sig som vi kommer att komma till längre ner i texten.

Hedgefonder

Det här namnet känner du säkert igen. Hedge betyder häck på engelska och en häck skyddar din trädgård. När du hör att någon säger hedga så betyder det att personen försöker skydda sitt sparande genom att sätta upp en häck runt den. Den här strategin är tänkt att minska risken att du förlorar pengar när marknaden svänger snabbt och tanken är att du ska kunna få avkastning oavsett hur marknaden går. Hedgefondernas inriktningar varierar mycket och kan därför vara svåra att definiera. Här i Sverige är en hedgefond klassad som en specialfond. Det betyder att förvaltaren har mer frihet och kan placera i olika tillgångar och använda sig av olika strategier. Andra fonders avkastning påverkas mycket av marknadens utveckling medan en hedgefonds avkastning beror på hur skicklig din förvaltare är.

ISK

Det här är en förkortning för investeringssparkonto vilket är en förvaringsplats för aktier och fonder. Det finns olika ISK-bolag och utifrån vad ditt bolag erbjuder så väljer du själv vilka sparprodukter du vill ha. Det här är en form av sparande som inte är bundet vilket betyder att du kan byta dina sparprodukter hur ofta du vill och när du vill. Det kan exempelvis vara att byta ut några aktier mot fonder eller byta mellan olika fonder. Du kan även välja att sälja av tillgångar du har i ditt ISK-konto när du vill.

Bästa ISK

Bland de bästa ISK-kontona på den svenska marknaden just nu hittar vi Avanza och Nordnet. Det är de två bolag som erbjuder störst utbud av värdepapper och lägst handelsavgift. Du behöver inte välja mellan dem, om du vill så kan du öppna konton hos båda två. På så sätt får du tillgång till det bästa av båda. Hos Avanza kan du handla gratis om du har mindre än 50 000 kr och hos Nordnet är den summan 80 000 kr. Om du öppnar ett konto hos båda två så har du 130 000 kr att handa gratis med.

Kom ihåg att värdet av dina tillgångar du har på ditt ISK-konto kommer att schablonbeskattas årligen. Det betyder att du måste betala skatt oavsett om värdet på dina tillgångar har ökat eller minskat. Fördelen med ett ISK-konto är att när du vill ta ut pengarna så är de skattade och klara att användas.

Långsiktiga fonder

Om du har bestämt dig för att spara långsiktigt, det vill säga mer än fem år, så är aktiefonder ett bra alternativ. Vill du ändå satsa på räntefonder du satsa på en med långa ränteformer. Är du nybörjare så kan det vara smart att börja spara i fonder med en låg avgift. För ett långsiktigt sparande bör du satsa på någon eller några av dessa fonder:

 • Aktiefonder som har låg avgift om du är oerfaren
 • Aktiefonder som tar högre risker
 • Någon indexfond med låg avgift

Känner du att du vill utforska mer än ovan nämnda alternativ så kan globalfonder med låg avgift vara ett alternativ om du vill spara under en längre tid.

Avgifter

Fonder har nästan alltid någon form av förvaltningsavgift även om det finns gratis fonder med. De fonder som har någon form av avgift är aktiva fonder vilket betyder att det sitter en person som ständigt försöker hitta de bästa aktierna eller fonderna och givetvis undvika de sämsta. Det är för den tjänsten som du betalar en förvaltningsavgift. Den finns även andra avgifter som kan vara bra att veta om.

 • Årlig avgift – Anses vara den mest rättvisa då du får en bättre överblick av den totala summan. Det är för att förutom förvaltningsavgift så räknas transaktionskostnader med. Den årliga avgiften dras automatiskt från värdet du sparat så det är inget du behöver betala in eller blir återbetalningsskyldig för.
 • Resultatbaserad avgift – Om fonden exempelvis lyckas slå sina tidigare resultat så kan det dras en liten resultatbaserad avgift. Det här är vanligare inom specialfonder som är nischade inom ett visst område. Det kan exempelvis vara så att de följer en marknad som är svår att komma åt eller analysera.

Det kan även tillkomma köpavgifter och säljavgifter även om det inte är lika vanligt. Det är dock bra att kolla upp vad som gäller så du inte får oväntande utgifter.

Gratis fonder – Passiva fonder

Det är de här fonderna som även kallas för passiva fonder. Det finns även en del lågprisfonder som faller inom denna kategorin. De fonder som är passivt förvaltade kan även kallas för indexfonder. Det är för att besluten att köpa eller sälja aktier eller värdepapper i den fonden baseras på att fonden ska följa ett visst index. Här är det inte en person som hjälper dig utan handeln sker via programmerade robotar som enbart jämför med det förvalda indexet. Fördelen är att de inte avviker från börsens genomsnitt, med andra ord så kan det vare sig bli sämre eller bättre.

Välja aktiv eller passiv fond

När det kommer till att välja mellan passiv och aktiv så kan det faktiskt vara bra att spara lite i båda två. På så sätt kan du välja att betala förvaltningsavgift till de fonder du verkligen tror på medan du kan slappna av och låta sparandet sköta sig själv med en passiv fond. Om du har turen och väljer en aktiv fond som det går bra för så är det utan tvekan det bästa valet. Det är för att en förvaltare som kan sina saker kommer leverera mer avkastning än vad ett index kommer att göra. Det innebär givetvis en större risk som alla inte är villiga att ta. En aktivt förvaltad fond kommer givetvis att kosta dig mer, därför är det viktigt att kola att fonden har bra förutsättningar för att lyckas slå sitt index framöver.

Aktiv risk

Det här visar hur fondens avkastning skiftar i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Det anges i procent och räknas standardavvikelsen för fonden mot standardavvikelse för jämförelseindex. Med andra ord, hur mycket fonden svänger gentemot hur mycket jämförelseindex svänger. Desto mer fonden avviker från hur indexet svänger, desto mer aktiv risk har den tagit. Det här är ett sätt att undersöka huruvida fonden faktiskt är aktiv eller passiv.

Fondplacering

Fondplacering

En annan viktig sak att ta ställning till är vart du vill att dina pengar ska vara placerade. Du kan exempelvis välja geografiskt eller om det ska vara i räntor eller kanske råvaror. När det kommer till geografiskt så kan du välja globalt och på så sätt placera dina pengar över hela världen eller alternativt i en skånefond där du bara investerar inom Skåne. Vad du behöver fundera på är vart du vill att dina pengar ska exponeras och växa. Sedan är det din fondförvaltare som gör jobbet.

Bästa fonder idag

Det finns många fonder på uppgång som kan vara värda att investera i. Vilken som är den bästa aktiefonden eller den bästa räntefonden beror på hur och var du väljer att investera. På fondtoppen kan du hitta tips om bra fonder att spara i. För att göra det enklare för dig har vi här listat några av de bästa fonderna inom olika kategorier samt förklarat vad de betyder.

Bästa Asienfonden

Asienfonder investerar i aktiebolag inom flera olika sektorer på flera olika marknader i Asien. Om du känner att du vill ha ett komplement till svenska aktier så kan det vara en bra idé att investera i en Asienfond. Den ekonomiska utvecklingen i öst är spännande att följa och varför inte ta del av det och placera delar av ditt kapital där? Här kan du se några av asienfonderna som är värda att ta en närmre titt på. Siffran i procent efter namnet anger fondens avkastning och utveckling under 1 år.

 • Swedbank Robur Asienfond – 8.7%
 • Handelsbanken Asien Tema – 10.1%
 • Nordea Far East – 12.1%
 • Länsförsäkringar Asienfond 18.1%
 • Nordea Asian – 15.3%
 • Skandia Asien – 15.6%

Kom ihåg att det kan vara både tidskrävande och svårt att själv investera i utländska företag. Många gånger innebär det att förstå rapporter och redovisningar på andra språk. Därför är det en bra idé är att du vänder dig till din fondförvaltare så att du kan få hjälp.

Fonder i Kina

Traditionellt sett har Sydkorea, Hongkong och Singapore länge varit tungviktarna när det kommer till asienfonder. Nu har dock Kina börjat öppna upp sin inhemska aktie-och fondmarknad så att utländska investerare kan börja investera. Det betyder att det nu även finns kinesiska aktier vi i Sverige kan investera i.

Bästa kinafond

Precis som Asienfonder investerar aktiebolag i Asien så investerar kinafonder i olika företag som är noterade på de olika börserna i Kina. När du ska kolla efter en kinafond så ska du hålla utkik efter en med låg avgift. Att ha låg avgift innebär att fonderna är indexnära och investeringsmetoden är passiv. De fonder som har mindre 0,5 procent i årlig avgift anses vara bra. Att förvalta den här typen av fonder har en förvaltningskostnad som snittar på 1,6 – 1,9%. Det finns även fonder som kostar cirka 3% per år men de är inte rekommenderade att välja. Ett tips är att välja en kinafond som även köper aktier på Hongkong börsen och inte bara på Kinas fastland. På så sätt får du en större riskspridning och utvecklingskurvan kommer inte vara så svängig. Några populära kinafonder idag är:

 • Handelsbanken Kinafond
 • USB (Lux) EF Greater China (USD)
 • Swedbank Robur Kinafond
 • Nordea Kinafond

Topplista fonder

Det går inte att säga exakt vilka som är bästa fonder just nu. Om du som är ny inom fondsparande kan det vara en bra ide att kolla vilka fonder som andra svenskar väljer att spara i. Då får du en uppfattning om vad som är populärt just nu. Om vi ser på fonder i flera olika kategorier för att hitta de bästa fonderna idag så hittar vi:

 • Avanza Zero
 • Spiltan Aktiefond Investementbolag
 • Avanza global
 • Swedbank Robur Ny Teknik A
 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • TIN Ny Teknik A
 • Avanza World Tech by TIN
 • SPP Aktiefond USA
 • SPP Global Plus A
 • Swedbank Robus Acess Asien A

Sverigefonder

Det här är fonder som först och främst investerar i den svenska aktiemarknaden. Här väger industribolag tungt vilket inte är så konstigt då fler av Sveriges starkaste bolag finns här. De flesta bolagen som är i Sverigefonderna är storbolag. Det finns dock givetvis fonder som även investerar i mellanstora och små bolag. När du investerar i svenska fonder kan du göra det både aktivt och passivt. Som vi nämnde tidigare så faller fonder inom olika kategorier och det gäller även sverigefonder. Det kan exempelvis vara teknik, sjukvård, fastighet, finans eller råvaror.

Bästa sverigefond

Du kan som sagt investera i många olika sverigefonder om du känner att du inte vill ge dig på den utländska marknaden. Precis som med alla marknader så svänger det även här. Några av de mest populära fonderna inom denna kategori är:

 • Avanza Zero
 • Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK
 • Swedbank Robur Acess Sverige
 • Länsförsäkringar Sverige Indexnära
 • SPP Aktiefond Sverige A

Pensionsfonder

Din pension består av olika delar som är eget sparande, tjänstepension och allmän pension. Den allmänna pensionen delas upp i inkomstpension och premiepension. Det är premiepensionen som kan placeras i olika fondsparande. Det finns fyra olika typer av fonder inom premiepensionen, dessa är: räntefonder, aktiefonder, blandfonder och generationsfonder. Vi har tidigare förklarat vad de första tre innebär. Generationsfonder skiljer sig dock en del från de andra fonderna. Den innehåller både aktier och räntedelar och vad som framförallt skiljer den från en blandfond är att aktiedelen successivt minskar ju närmre du kommer pensionen medan räntedelen ökar. Det är något som många finner ganska tryggt.

Bästa pensionsfonderna

Givetvis vill du hitta de bästa pensionsfonderna så att du kan få den bästa ppm portföljen åt just dig.

Om vi kollar på vilka fonder som har haft den bästa avkastningen de senaste tre åren så är topp fem följande:

 • BGF World Technology A2
 • Skandia Time Global
 • UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P
 • Swedbank Robur Technology
 • Öhman Global Growth

Om vi däremot kollar på de PPM fonder som har haft den bästa avkastningen i år så ser topp fem lite annorlunda ut:

 • MS INVF US Growth A
 • BGF World Technology A2
 • Franklin US Opportunities A(acc)USD
 • UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc
 • MS INVF US Advantage A

Precis som med alla sorters fonder så är de oftast bäst att välja de som har lägst avgift. Det är för att avgfifterna i slutändan inte ska äta upp ditt sparande. Om vi kollar på vilka PPM fonder som är i topp fem inom den kategorin så är det följande:

 • Handelsbanken USA Index Criteria A1
 • AMF Aktiefond Nordamerika
 • SPP Aktiefond USA A SEK
 • Länsförsäkringar USA Indexnära
 • AMF Aktiefond Småbolag

Nya fonder

Att investera i nya fonder kan kännas riskfyllt. Om det ändå har fångat din nyfikenhet så kan du läsa på om vilka nya marknader som ligger i topp och vilka som enligt marknaden är de bästa fonder just nu. På så sätt kan du skapa dig en bra idé om huruvida det är värt att satsa på eller inte. Några av de nya marknader som ligger i topp just nu är:

 • Tundra Sustainable Frontier Fund
 • East Capital Global Frontier Markets A
 • Evli GEM Placeringsfonden
 • SKAGEN Kon-Tiki
 • BlackRock – Emerging Markets A2
 • Fidelity – Emerging Markets Funds

Säkra fonder

Inga fonder är helt säkra. Att investera i en fond innebär att du alltid tar en risk. De finns en del fonder som kan vara säkrare än andra men inga kan lämna några garantier. De rekommenderade fonder som anses vara säkrare än andra är de som inte har speciellt höga risker. Även om det känns tryggt så kan det betyda att du inte får så stor avkastning. Du måste välja vad som känns bäst för dig, att spara på ett säkrare sätt men inte få ut lika mycket i slutändan eller våga chansa lite. Chansar du kan du få en mycket bättre avkastning men det finns även en större chans att du förlorar pengar.

Följ upp dina fonder

Det kan vara bra att följa upp dina fonder så att du vet om de är värda att behålla eller inte. Ett verktyg du kan använda dig av är Sharpkvoten som mäter den riskjusterade avkastningen. Det innebär att du tar den avkastning som en fond har skapat minus den riskfria räntan. Den riskfria räntan kan vara noll, då ska du ta bort den ut ekvationen. Sedan tar du avkastningen minus den riskfria räntan (eller bara avkastningen om räntan är 0) och delar på standardavvikelsen under samma period. En hög avkastning och låg standardavvikelse ger en hög Sharpkvot. Det enklaste sättet att hitta det här är via Morningstar rating.

Morningstar

Morningstar arbetar med att sätta många olika typer av betyg och omdömen på fonder. De som är mest känt är deras stjärnbetyg som är baserat på fondens historiska värdeutveckling som kan vara de senaste tre, fem och tio åren. De betygsätter dock andra saker såsom fondens framtidsutsikt och även dess hållbarhet. Morningstars högsta betyg är fem stjärnor (eller jordglober) och går enbart till de 10 % bästa fonderna i respektive kategori. Morningstar kan vara intressant för dig som vill spara i en fond av en viss typ och som även vill veta vilka förvaltare som lyckats bättre än andra inom den kategorin. Kom ihåg att det inte är någon form av säljrekommendation eftersom det inte finns några garanterade säkerheter inom fondsparande. Det fungerar mer som en guide om du tror att historiska resultat och framtida resultat hänger ihop.

Morningstar Rating

Morningstar rating mäter exempelvis Shaprkvoten och delar ut olika antal stjärnor beroende på resultat. Fonden kan få 1-5 stjärnor beroende på hur bra riskjusterad avkastning den har haft i relation till liknande fonder i samma kategori. Ju fler stjärnor, desto bättre. Morningstar sätter dock bara stjärnor på de fonder som har funnits i minst tre år. Så hittar du en ny fond du tycker verka bra så ska du inte oroa dig om den inte har några stjärnor.

Morningstar hållbarhet

Morningstar ger inte bara betyg när det kommer till resultat. De mäter även risker som är kopplade till arbetsförhållanden, miljö och ägarfrågor. Det är dessa frågor som kallas för ESG-frågor. När det handlar om olika ESG-frågor så är det jordglober som delas ut istället för stjärnor. Upplägget är dock detsamma, där 5 jordglober är det bästa betyget medan 1 jordglob är det lägsta. Det kan handla om hur väl fonden förhåller sig till miljömässiga och sociala frågor. Är fonden bra på att välja bolag som aktivt arbetar med ESG-frågor så får den högre betyg, det vill säga fler jordglober.

Tips fonder

Oavsett vilken eller vilka fonder du väljer att investera i så kom ihåg, många bäckar små..

Olika fonder att satsa i ger olika avkastningar men om vi räknar med att din fond växer 4% per år så kommer du långt om du sparar exempelvis 500 kr i månaden under 10 år. För att ge mer konkreta exempel så kan du tänka att om du börjar med att spara 300 kr per månad så blir det 19 900 kr efter 5 år och 109 500 kr efter 20 år. För att göra samma jämförelse med 2000 kr i månaden så har du 114 800 kr efter 3 år och hela 1 095 100 kr efter 20 år. Det är inte så illa.

Sammanfattning

En fond är en samling av olika värdepapper, till exempel obligationer eller aktier. När du ska köpa fonder vill du givetvis hitta bra fonder att investera i. Vilka fonder som passar dig beror på vilken risk du vill ta, hur länge du ska spara och vad fonden har uppnått för resultat tidigare. Generellt sätt är det så att om du ska spara i mer än fem år så bör du satsa på aktiefonder. De har högre risk men kan under loppet av en längre tid även ge högre avkastning. Om du vill börja med att spara under en kortare tid som max sträcker sig över ett år så kan blandfonder eller korta ränteformer vara något för dig. En fondförvaltare arbetar för ett fondbolag och har som arbetsuppgift att administrerar fonderna.

Det finns olika typer av former där de vanligaste är aktiefonder, blandfonder, indexfonder, hedgefonder och räntefonder. Du kan även investera din premiumpension i pensionsfonder. Ett investeringssparkonto vilket är en förvaringsplats för aktier och fonder som inte är bundet och ger dig mer frihet. Du behöver inte satsa på enbart svenska fonder om du inte vill, det finns en stor marknad när det kommer till asienfonder och kinafonder med. I slutändan är det bästa sparandet det som blir av, oavsett summa.

FAQ – Några vanliga frågor och svar om fonder och fondsparande

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om fonder och hur du ska tänka när du vill börja investera i fonder.

Hur kommer jag igång med att investera i fonder?

Först börjar du med att öppna ett konto där du vill ha ditt sparande. Sedan väljer du vilken typ av sparform du vill investera i och slutligen väljer du hur mycket du vill investera per månad. Om du väljer en fondrobot så kan du vara igång på endast några minuter. Processen är densamma, du öppnar ett konto, väljer hur mycket du vill betala per månad och sedan behöver du inte göra något på flera år.

Vilka fonder är bäst?

Det beror på hur mycket du har planerat att investera och under hur lång tid. Den bästa fonden är givetvis den som ger den bästa avkastningen men det går som sagt inte att veta i förväg. Olika typer fonder passar olika personer och olika sorter av sparande.

Ska jag gå efter rekommenderade fonder?

Det beror givetvis på vem som har rekommenderat dem. Det är alltid bra att lyssna på din fondförvaltare och vad han eller hon har för åsikter om de fonder som du är intresserad av. Det är även bra att läsa på en del själv så att du förstår varför vissa fonder rekommenderas och andra inte.

Jag har fått ränta på ränta, vad innebär det?

Ränta på ränta är en effekt som kan uppstå när du först får avkastning på dina pengar och sedan får du avkastning på den avkastningen. Det betyder att värdet på dina tillgångar, oavsett om det är fonder eller investeringar, ökar sitt värde eller ger en utdelning årsvis.

Bästa räntefond och bra aktiefonder, hur vet jag vad som passar mig?

Det är mycket att lära sig som nybörjare och sanningen är att du måste inte förstå alltihop innan du börjar. Först och främst ska du se om det är en räntefond eller en aktiefond som passar dig bäst, kanske vill du investera i båda?